Risicomanagement

Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink

In elke verandering is het belangrijk van tevoren een goede inschatting te maken van de eventuele risico's. Op grond daarvan kunnen maatregelen worden genomen om die risico's te beperken. Er kan zelfs worden besloten om de verandering niet door te zetten. Simpel gezegd is een risico uit te drukken als 'kans maal gevolg'.

Bij een risico-inventarisatie gaat het in het algemeen om de volgende onderdelen:

  • Welke risico's loopt u? Denk bijvoorbeeld aan operationele risico's, financiële risico's, politieke risico's, veiligheids- en gezondsheidsrisico's, reputatieschade, vertrek van waardevolle medewerkers, kennisverlies, et cetera. We kunnen hierbij leren van het verleden. Wat is er al eens eerder misgegaan in de eigen organisatie of bij anderen? Wat waren daarvan de oorzaken?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen als het misgaat? Wie ondervindt er dan schade, en hoe groot is die schade, financieel of anderszins?
  • Welke maatregelen kunt u nemen om het risico te verkleinen? Enerzijds kunt u de kans dat het misgaat proberen te verkleinen, bijvoorbeeld door oorzaken weg te nemen. Anderzijds kunt u de gevolgen proberen te beperken. Ook kunt u zich tegen sommige risico's verzekeren.
  • Wie zijn de verantwoordelijken voor het nemen van die maatregelen?
  • Hoe en met wie communiceert u over die risico's? Door in een vroeg stadium de betrokkenen zich bewust te laten zijn van de risico's is de eerste stap naar het verkleinen ervan al genomen. Verantwoordelijken worden zich bewust van hun taak en zij die mogelijk gevolgen ondervinden kunnen zich hierop voorbereiden.
  • Planning en uitvoering van maatregelen en communicatie. In een veranderproject zal de projectmanager vaak verantwoordelijk zijn voor de risicobeheersing. Maar bij bredere veranderingen moet er in de organisatie op tal van plaatsen iets gebeuren. Goed gecoördineerde planning en uitvoering is onontbeerlijk.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers