Participatie van de burger

Laatst bijgewerkt op 1503 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Participatie van de burger houdt in dat deze een rol heeft in de politieke en bestuurlijke processen. Deze rol is natuurlijk al eeuwenoud. Maar met de opkomst van Web 2.0 zijn er veel meer mogelijkheden om participatie te vergroten. Platformen om content te delen bieden nieuwe mogelijkheden om burgers te betrekken bij bijvoorbeeld het verbeteren van overheidsdienstverlening of de politieke besluitvorming.

Participatie kan leiden tot:

  • Politieke impact, bijvoorbeeld het voeren van een politiek debat in de kamer. Bijvoorbeeld via e-petitie.nl
  • Beleidsimpact, directe bijdrage aan de beleidsuitvoering, waaronder dienstverlening en handhaving. Bijvoorbeeld viapolitieonderzoeken.nl
  • Sociale impact, impact op samenhang binnen de samenleving, vaak ook binnen of tussen sociale groepen. Bijvoorbeeld maroc.nlen geenstijl.nl

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

  • Een speciale website voor ambtenaren en burgers om samen(!) aan beleid te werken is Overheid 2.0.
  • Een algemeen en verkennend onderzoek naar e-participatie initiatieven vindt u hier.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers