Testen van software

Laatst bijgewerkt op 1475 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Door middel van testen kan worden vastgesteld of een systeem of toepassing doet wat het daadwerkelijk zou moeten doen. Bij het testen van software is het te testen systeem een software toepassing. Testen is een techniek die gericht is op het vinden van fouten. Daartoe worden tests uitgevoerd op de software toepassing, en de uitkomsten van die test worden vergeleken met de verwachte uitkomsten. Als een uitkomst onverwacht is, dan kan dit duiden op een fout. Als er geen fouten worden gevonden wil het niet altijd zeggen dat de software correct is. Het kan immers zijn dat niet alle mogelijkheden van de toepassing zijn getest, waardoor sommige fouten onontdekt blijven. Testen verhoogt dus het vertrouwen in de correcte werking van een systeem, maar biedt geen zekerheid bieden over het ontbreken van fouten als er geen fouten gevonden worden.

Soorten testen

Testen kan plaatsvinden op vele manieren. Zo kan de aard van de toepassing die getest wordt verschillen, de granulariteit ervan, en de functie. Dit leidt tot een aantal veelvoorkomende test typeringen:

 • Het type object wat getest wordt:
  • white-box testen: Bij white box testen heeft de tester de beschikking over de code die getest moet worden. Hierdoor is het mogelijke om tests te maken die alle mogelijke instructiepaden uit de programmacode doorlopen.
  • black-box testen: Bij black-box testen is de programmacode zelf niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat het programma beheerd wordt door een externe partij, of omdat alleen de executable beschikbaar is. Black-box testen richt zich op het testen van het externe gedrag van de software toepassing: welke stimulus moet leiden tot welke observeerbare reactie?
 • De granulariteit van het object dat wordt getest:
  • Componenttest: Dit richt zich op het testen van de afzonderlijke onderdelen waaruit een toepassing is opgebouwd.
  • Integratietest: Dit richt zich op het testen van de samenwerking tussen de afzondelijke onderdelen.
  • Gebruikerstest: Dit richt zich op het testen door gebruikers van toepassing.
  • Acceptatietest: Dit richt zich op het testen van de gehele toepassing door de klant.
 • Aspecten die getest worden
  • Functioneel testen: Functioneel testen richt zich op het testen van de functies die een toepassing moet verrichten. Bealngrijkste vraag bij functioneel testen is of een systeem doet wat het daadwerkelijk zou moeten doen.
  • Performance testen: Bij performance testen wordt de snelheid waarmee de functies worden verricht getest. Kan het systeem daadwerkelijk de gewenste snelheden halen?
  • Robustheid testen: Bij robustheid testen wordt gekeken of het systeem bestand is tegen onverwachte situaties. Dergelijke situaties kunnen zich voordoen als de gebruiker bijvoorbeeld verkeerde invoer geeft. Denk aan het invoeren van een letter in een invoerveld voor een telefoonnummer.
  • Stress testen: Bij stress testen wordt gekeken hoe een systeem zich houdt onder zware omstandigheden, bijvoorbeeld als er weinig geheugen beschikbaar is voor het uitvoeren van taken.

Meer informatie

Voor (veel) meer over het testen van software, zie Testen (software).

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers