Producten en diensten

Laatst bijgewerkt op 1475 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Centrale elementen voor het ontwerpen van een kanalen-architectuur of front-office architectuur zijn de producten en diensten die geleverd worden. Een dienst (in architectuur vaak service genoemd) is hier een concrete bijdrage die vanuit de organisatie wordt geleverd, met een duidelijke toegevoegde waarde voor de omgeving (burgers, andere organisatie, of intern organisatieonderdeel).

Ordenen van producten en diensten

Thematische gebieden zijn een veelgebruikte ordening, zoals "Ondernemen", "Onderwijs", "Zorg & Welzijn", "Werk & Inkomen". In het verlengde hiervan zijn life events in opkomst, waarbij producten en diensten gegroepeerd worden rond gebeurtenissen of situaties in het leven van de klant. Andere bekende indelingen zijn op doelgroep, op organisatie of afdeling, en op trefwoord.

Daarnaast is een goede structuur van de dialoog met de klant van belang om deze te helpen de juiste producten, diensten en informatie te vinden.

Via welke kanalen?

Bij elk product en elke dienst moeten we bepalen via welke kanalen deze worden geleverd, als onderdeel de kanaalconfiguratie. Belangrijk bij het architectuurontwerp is dat u de samenhang tussen de verschillende producten bewaakt en ervoor zorgt dat deze zoveel mogelijk uniform behandeld worden. Als verschillende producten bijvoorbeeld via de website worden aangeboden, doe dat dan op dezelfde manier, zodat dit voor burgers een duidelijk beeld oplevert.

Modelleren

U kunt de producten en diensten met ArchiMate modelleren. Een eenvoudig voorbeeld ziet u in het architectuurmodel hieronder (een onderdeel van de architectuur van de Gemeente Enschede), met rechts een aantal diensten die via het klantportaal kunnen worden benaderd, en links de kanalen die daartoe toegang bieden.

Kanalen_en_diensten (2).jpg

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers