Materie

Laatst bijgewerkt op 1503 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Met materie bedoelen we alle achterliggende kennismodellen, concepten, procedures en rekenregels (ook wel businesslogica genoemd). In een overheidscontext is veel hiervan gebaseerd op wettelijke regelingen en voorschriften; in een private setting gaat het vaak om contractueel geregelde zaken. Deze bepalen onder meer:

  • wat de rechten en plichten zijn van klant en dienstverlener,
  • in welke vorm een dienst of product moet worden geleverd,
  • welke stappen er in het dienstverleningsproces moeten worden gezet,
  • welke controles er moeten worden uitgevoerd,
  • welke termijnen er gelden.

In moderne architecturen worden dergelijke regels soms in een Kennisbank opgeslagen voor eenvoudige, centrale toegang en beheer, of zelfs in een Rule engine opgenomen om automatisch uitgevoerd te kunnen worden, bijvoorbeeld om te bepalen of een vreemdeling in Nederland toegelaten mag worden of om de hoogte van een belastingaanslag vast te stellen.

Sommige van dit soort regels kunnen ook als architectuurprincipe worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de "vier-ogen controle" bij grote transacties, die eist dat twee verschillende mensen deze autoriseren. Dat kan operationeel tijdens de procesuitvoering door een rule engine worden afgedwongen, maar ook als architectuurprincipe bij het ontwerpen van het bedrijfsproces worden gehanteerd.

Het opstellen van dergelijke materieregels is over het algemeen specialistenwerk. In het ontwerpen van kanaalarchitectuur beschouwen we deze daarom als gegeven.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers