Koppeling met externe applicaties

Laatst bijgewerkt op 1499 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Informatiesystemen staan niet op zich. Ze zijn in toenemende mate afhankelijke van diensten en informatie van andere organisaties.

In de context van de overheid zijn de basisregistraties belangrijke externe gegevensbronnen. Ook komen bijvoorbeeld koppelingen met Internet-betaalservices zoals iDEAL en Ogone veel voor. Daarnaast zijn er natuurlijk tal van specifieke, situatieafhankelijke koppelingen. Hierbij is het werken met services de laatste jaren sterk in opkomst. Deze manier van werken maakt een nette ontkoppeling van functionaliteiten en een helder begrip van de geleverde diensten mogelijk.

Aan een service wordt vaak een service-level agreement (SLA) verbonden, waarin de leverende en afnemende partij de wederzijdse verplichtingen vastleggen. Dit is van groot belang bij koppelingen die bedrijfskritisch zijn voor de eigen organisatie.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers