Informatiestromen

Laatst bijgewerkt op 1471 dagen geleden door Marcel Ziemerink

In de bedrijfsarchitectuur is het van belang dat u een goed beeld heeft van de informatiestromen, zowel binnen de organisatie als met andere partijen. Informatie wordt pas kennis als deze bij de juiste mensen aankomt, in de juiste vorm en vooral op tijd. U moet zich daarom een goed beeld vormen van de informatiebehoeften van de verschillende rollen en actoren in de organisatie. U moet zich natuurlijk ook een beeld vormen van de productie en logistiek van die informatie. Waar komt de informatie vandaan en welke route legt deze af?

Belangrijke uitgangspunten bij het organiseren van de kennis en informatie zijn:

  • Enkelvoudige gegevensuitvraag, zodat de klant zijn verhaal maar één keer hoeft te vertellen.
  • Beheer van informatie zo dicht mogelijk bij de bron, omdat dit de kans op fouten verkleint.
  • Het hanteren van een uniform klantbeeld, zodat de hele organisatie over dezelfde klantgegevens beschikt.

Modelleren

Hoe maakt u een overzicht van de informatiestromen? Een eerste stap is het opstellen van een architectuurmodel van de betrokken bedrijfsfuncties (de essentiële "taken" van een organisatie) en de informatie die deze produceren, uitwisselen en nodig hebben. Vaak wordt daarin het burgerperspectief centraal gesteld. Een tweede stap is het beschrijven welke organisatieonderdelen en rollen bij die bedrijfsfuncties betrokken zijn. Van daaruit kunt u in de applicatiearchitectuur bepalen welke technische ondersteuning voor die informatiebehoeften nodig is.

Het onderstaande ArchiMate-model laat een aantal bedrijfsfuncties en informatiestromen rond de klant van een verzekeringsbedrijf zien.

Bedrijfsfuncties.gif

Tips

Zie ook content, over het beheer van (gezamenlijke) teksten, beelden en andere informatie die wordt verstrekt aan klanten.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers