Gegevensarchitectuur

Laatst bijgewerkt op 1499 dagen geleden door Marcel Ziemerink

De gegevensarchitectuur beschrijft welke gegevens hoe en waar zijn opgeslagen en hoe deze met anderen worden gedeeld. Hierbij onderscheiden zich een aantal belangrijke elementen:

  • Interne kernregistraties dienen om binnen de organisatie bepaalde gegevens centraal te administreren, duplicatie van gegevens te vermijden, om consistentie te bevorderen, onderhoudskosten laag te houden, hergebruik van gegevens te maken zodat de burger die maar eenmalig hoeft te verstrekken, enzovoort.
  • Basisregistraties dienen hetzelfde doel, maar dan op het niveau van de hele overheid.
  • Om de burger consistent en eenduidig van dienst te kunnen zijn, moet u de verschillende kanalen synchroon houden. Dit is het zorgen voor beschikbaarheid van dezelfde gegevens en content in alle kanalen.
  • Een uniform klantbeeld is hierbij onontbeerlijk: u moet ervoor zorgen dat medewerkers in de dienstverlening aan burgers beschikken over alle relevante informatie over die burgers (uiteraard binnen de grenzen van wetgeving en privacy)
  • Voor het delen van gegevens met ketenpartners kunnen elektronische ketendossiers helpen bij het verkrijgen van zo'n uniform klantbeeld.
  • Zaakgericht werken helpt ervoor te zorgen dat de medewerkers, processen en systemen die betrokken zijn bij de dienstverlening over de grenzen van hun eigen competenties gaan samenwerken.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers