Hardware

Laatst bijgewerkt op 1503 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Om alle benodigde toepassingen en platformen te kunnen draaien is fysieke apparatuur nodig. Daarbij valt te denken aan:

  1. Server-apparatuur. Een server is een computer die diensten verleent aan andere computers, clients genoemd. Een server bevat meestal veel opslag en rekencapaciteit, maar heeft niet altijd een beeldscherm en toetsenbord. Serverapparatuur wordt veel gebruikt in situaties waarbij informatie centraal moet worden beheerd en waarbij de informatie door meerdere clients ontsloten moet worden. Een voorbeeld hiervan is een elektronisch dossier. Dit dossier kan door meerdere partijen worden gebruikt, bijvoorbeeld door een medewerker om het dossier te bewerken en een door een klant in verband met inzage.
  2. Client-apparatuur. Dit zijn computers en toepassingen waarmee gebruikers de diensten van een server kunnen benaderen en afnemen. Voorbeelden zijn desktops, laptops en mobiele telefoons. Een browser op een desktop bij een burger thuis kan bijvoorbeeld gebruikt worden om inzage te krijgen in zijn persoonlijke elektronische dossier bij de gemeente.
  3. Netwerkapparatuur. Hiermee worden de fysieke verbindingen bedoeld waarmee het mogelijk is de client apparatuur en de server apparatuur te koppelen. Dit kan zowel een draadloos als bedraad netwerk zijn, een beveiligd of onbeveiligd netwerk, een publiek of privaat network.

Tips

In het algemeen is het moeilijk om een eenduidige keuze te maken over de aan te schaffen hardware. Dat hangt sterk af van het doel wat bereikt dient te worden. Wel kunnen wat richtlijnen gegegeven worden.

  • Indien er een toepassing ontwikkeld moet worden waar meerdere (groepen) gebruikers gebruik van moeten maken dan verdient het aanbeveling om de toepassing op een server onder te brengen.
  • Indien de gebruikers van een applicatie vanaf verschillende werkplekken toegang moeten hebben dan is een server-georienteerde oplossing het meest geschikt.
  • Indien een netwerk wordt gebruikt bedenk dan goed hoe toegang tot het netwerk gereguleerd moet worden. Mag iedereen zomaar op het netwerk? En zo niet, hoe worden ongewenste gebruikers geweerd? Bedenk tevens of het nodig is om de gegevens die over het netwerk worden verstuurd onleesbaar te maken voor buitenstaanders. Als de gewenste karakteristieken van het netwerk bekend zijn kies dan voor een netwerk dat voldoet aan deze karakteristieken.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers