Duplicatie van gegevens vermijden

Laatst bijgewerkt op 1476 dagen geleden door Marcel Ziemerink

In veel organisaties worden dezelfde gegevens op tal van plaatsen bijgehouden en opgeslagen. Telt u bijvoorbeeld maar eens het aantal NAW-bestanden in uw eigen organisatie. Dergelijke duplicatie van gegevens heeft een aantal grote nadelen:

  • Klanten die dezelfde informatie meermaals moeten verstrekken, omdat organisaties of afdelingen die gegevens zelf bijhouden en niet met elkaar delen.
  • Inconsistentie van gegevens: verschillen tussen de voorkomens van hetzelfde gegeven. Wat is bijvoorbeeld het juiste adres van mijnheer Janssen of mevrouw Ensing, als we op drie plaatsen drie verschillende versies tegenkomen?
  • Onduidelijkheid over de juridische status: welk is de 'officiële' versie?
  • De dubbele inspanning en kosten voor het bijhouden van al die gegevens op verschillende plaatsen, zowel voor mensen als systemen.

De overheidsbrede invoering van de basisregistraties is erop gericht om dergelijke duplicatie van gegevens te voorkomen. Gebruik van die basisregistraties is of wordt verplicht voor overheden en de gegevens in een basisregistratie hebben een officiële status als authentieke bron.

Tips

  • Een organisatie kan eenzelfde aanpak als de basisregistraties ook intern hanteren. Namelijk door te werken met interne kernregistraties voor specifieke gegevenssoorten, zoals vergunningsverleningen. Die worden dan maar één keer opgeslagen en alle organisatieonderdelen maken hier vervolgens gebruik van.
  • 'Opslaan van gegevens (zo dicht mogelijk) bij de bron' is een belangrijk architectuurprincipe. Hoe dichter bij de bron, hoe minder fouten.

Meer informatie

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers