Enkelvoudige gegevensuitvraag

Laatst bijgewerkt op 1476 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Veel organisaties streven ernaar hun klanten zo min mogelijk lastig te vallen. In een verkokerde organisatie bestaat het risico dat verschillende afdelingen de klant naar dezelfde informatie vragen, die ergens anders in de organisatie al bekend is. Een belangrijke richtlijn is daarom te streven naar enkelvoudige gegevensuitvraag: als gegevens al bekend zijn in de organisatie, worden die intern gedeeld en niet opnieuw aan de klant gevraagd.

Datzelfde speelt binnen de overheid als geheel. Een belangrijke doelstelling van de overheid is administratieve lastenverlichting. Onderdeel daarvan is ook de enkelvoudige gegevensuitvraag, die zelfs bij wet is vastgelegd: overheidsinstanties mogen burgers geen gegevens vragen die op andere plekken binnen de overheid al bekend zijn. Mede om het delen van deze gegevens mogelijk te maken worden de basisregistraties ingericht.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers