Eisen en wensen

Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Een eerste activiteit in elk ontwerpproces is het vaststellen van de eisen en wensen (requirements) van alle belanghebbenden (stakeholders). U moet deze groep goed betrekken bij het ontwerp. Daar doet u het immers voor.

De verschillende stakeholders hebben elk hun eigen requirements. Deze zijn soms met elkaar (of met de organisatiedoelen) in tegenspraak. Ook zijn niet alle requirements haalbaar binnen de beschikbare tijd en budgetten. Het prioriteren van requirements is dan ook belangrijk voordat we een concreet ontwerp maken.

We onderscheiden verschillende typen requirements:

  • Gebruikerseisen: wat wil de eindgebruiker, bijv. als het gaat om gebruiksgemak? Let wel, de gebruiker van een systeem is niet noodzakelijk ook de opdrachtgever of klant van dat systeem.
  • Functionele eisen: wat moet het systeem kunnen, ook aan de 'achterkant'?
  • Niet-functionele of kwaliteitseisen: hoe zit het met zaken als snelheid, capaciteit, beschikbaarheid, aanpasbaarheid e.d.? Hiervoor wordt vaak de ISO 9126-standaard van '-ilities' gebruikt of het daarvan afgeleide, uitgebreidere Quint-model.

Stakeholders hebben vaak geen duidelijk beeld van het te bouwen systeem of de in te voeren verandering. Dat systeem is er immers nog niet. Tijdens het ontwikkelen van een systeem blijken sommige cruciale requirements pas later naar boven te komen. Om die reden wordt vaak een iteratieve ontwikkelmethode gebruikt. Daardoor kunnen tijdens het proces nog wijzigingen worden meegenomen. Er is dan niet één requirementsfase aan het begin van het traject, maar een herhaald proces van requirements verzamelen, uitwerken, realiseren en toetsen bij de klant.

Voor het achterhalen van de requirements van stakeholders zijn allerlei requirements-analyse technieken beschikbaar. Een van de meest gebruikten zijn 'use cases.' Dat zijn verhalende beschrijvingen van het gewenste systeemgedrag. Ook het ontwikkelen van prototypes, die de gebruiker laten zien hoe het systeem straks zal worden, kan helpen om de eisen en wensen concreet te krijgen. Verder kunnen we de communicatie met verschillende stakeholders vanuit de architectuur ondersteunen, met zogenaamde architectuurmodellen en -views.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers