Elektronisch ketendossier

Laatst bijgewerkt op 1501 dagen geleden door Marcel Ziemerink

In veel sectoren en ketens is er de noodzaak om klant- en andere gegevens met elkaar te delen. Vaak omdat verschillende organisaties zich tegelijkertijd met dezelfde zaak bezighouden. In veel gevallen is het om organisatorische, technische en/of juridische redenen niet wenselijk om die gegevens centraal in één organisatiegrens overstijgend dossier te administreren. Iets dat vaak wel mogelijk is binnen één organisatie, zie het architectuurpatroon Centrale administratie. Deze gegevens moeten dus op een andere manier tussen de betrokken partijen worden gedeeld. In dat geval is het van belang dat alle partijen hetzelfde, consistente beeld hebben.

Een elektronisch ketendossier is een virtueel dossier waarbij ketenpartners zelf de eigenaar blijven van de gegevens die zij over een klant hebben, maar deze via een gemeenschappelijke infrastructuur met elkaar uitwisselen. Zo ontstaat een gezamenlijk klantbeeld. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van een verwijsindex, die administreert welke partijen over informatie over een bepaalde zaak beschikken. Deze index komt onder verschillende andere namen in de praktijk voor, zoals 'schakelpunt' en “informatiemakelaar'.

We zien dergelijke ketendossiers in diverse sectoren opkomen. Voorbeelden zijn onder meer:

Tips

Het gebruik van dergelijke ketendossiers moet met goede waarborgen omgeven zijn om de privacy van de klant niet te schenden en te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere richtlijnen. Zorg voor goede beveiliging van gegevens en autorisatie van de juiste medewerkers en log het gebruik van die gegevens.

Verder is het van belang een goede terugmeldprocedure af te spreken als een partij fouten of inconsistenties in de gegevens van een andere partij ontdekt. Bij de basisregistraties is hiervoor zelfs een technische voorziening ingericht, de TerugMeldFaciliteit (TMF).

Meer informatie

Zie verder ook het architectuurpatroon Virtueel dossier.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers