Gapanalyse

Laatst bijgewerkt op 1495 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Voor het plannen van een migratiepad voor een verandering moet u eerst weten wat er veranderd moet worden. Met andere woorden, wat is het gat tussen de huidige en beoogde situatie?

  1. Eerst bepaalt u de onderdelen van de verandering. Wanneer u de beschikking heeft over beschrijvingen (bij voorkeur in architectuurmodellen) van de huidige en gewenste situatie, vergelijkt u die op hun verschillen. Zo weet u welke onderdelen van de as-is situatie zullen veranderen, welke nieuwe elementen (bijvoorbeeld bedrijfsprocessen of applicaties) moeten worden ingevoerd, en welke zullen verdwijnen.
  2. Vervolgens bepaalt u wat de samenhang tussen die onderdelen is. Zo kan bijvoorbeeld een nieuw in te voeren bedrijfsproces afhangen van een aanpassing van een applicatie. Die laatste zal dan tegelijk met of voorafgaand aan het proces moeten worden gerealiseerd. Deze analyse levert u dus een beeld op van de noodzakelijke veranderingen en hun onderlinge samenhang. De analyse is bovendien input voor het uitzetten van het migratiepad en de planning en aansturing van de realisatie.
  3. Daarna bepaalt u COPAFIJTH-breed de haalbaarheid van de verandering. Is de geplande stap niet te groot om in één keer te nemen? Kunt u de kosten wel dragen? Is uw bedrijfscultuur wel in staat om die verandering te absorberen? Als het goed is zijn dergelijke vragen ook al aan de orde geweest bij het plannen van de to-be situatie, maar hier doet u nog een laatste controle, voordat u aan het realisatietraject beginnen. Verder besteedt u hier aandacht aan bij de veranderaanpak als onderdeel van de realisatie.
  4. Bij het analyseren van de haalbaarheid kan het zijn dat u concludeert dat er tussenoplossingen nodig zijn. Net zoals bij het asfalteren van een weg het verkeer tijdelijk moet worden omgeleid, kan bijvoorbeeld ook het veranderen van het applicatielandschap vragen om een tijdelijke noodoplossing.

Dit alles is vervolgens input voor de realisatie van de verandering.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers