Content

Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink

"Content" is een term uit het Engels die veel wordt gebruikt voor teksten, beelden en andere informatie die wordt verstrekt aan klanten via (vooral) websites, maar in bredere zin ook bijvoorbeeld voor de teksten in brieven. Content management is de tak van sport die zich bezig houdt met het beheren van dergelijke gegevens, vaak ondersteund door een content management systeem (CMS). Enterprise content management staat voor het bedrijfsbreed integraal beheren van content, met als voordelen onder meer voorkomen van duplicatie, bevorderen van consistentie en lagere kosten.

Beheer van content

Indien meerdere organisaties (of meerdere organisatieonderdelen) gebruik maken van dezelfde content dan zijn er verschillende manieren waarop dit gerealiseerd kan worden.

Distribueren van content

De eerste manier is door iedere organisatie een kopie van betrokken content te geven. In dit geval hoeven de organisaties onderling geen afspraken te maken over het verlenen van toegang tot de content omdat de organisaties zelf over een kopie van de content beschikken. Een nadeel van het uitdelen van kopieën van content is dat veranderingen in de content op meerdere plekken doorgevoerd moeten worden. Er is dus geen centrale controle meer op de content aanwezig.

Centraliseren van content

De tweede manier is om de content centraal op te slaan en de organisaties die gebruik willen maken van de content toegang te verlenen. In dit geval wordt de content maar op 1 plek opgeslagen waardoor wijzigingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. Uiteraard zullen de organisaties die gebruik willen maken van de content dan afspraken moeten maken hoe de content kan worden verkregen (via welk kanaal, in welk formaat, etc.). Bovendien moet er een organisatie zijn die het beheer op de content uitvoert. Een voorbeeld van het centraliseren van content zijn de basisregistraties

Gedeelde informatiepositie

Binnen de overheid wordt wel eens gesproken over de "gedeelde informatiepositie". Daarmee wordt bedoeld dat het beheer van de content ligt bij de organisatie die daar ook de natuurlijke of wettelijke beheersverantwoordelijkheid voor draagt. Zo zullen fiscale gegevens in dit geval worden beheerd bij de Belastingdienst, uitkeringsgegevens bij het UWV, en voertuiggegevens bij de RDW. Organisaties die toegang willen hebben tot deze gegevens zullen uitwisselafspraken moeten maken met de organisatie die daar ook de natuurlijke of wettelijke beheersverantwoordelijkheid voor draagt. Het Digitaal Klant Dossier (DKD) is een voorbeeld van een situatie waarin dergelijke uitwisselafspraken zijn gemaakt tussen ketenpartners binnen de SUWI keten. Zie verder Elektronisch ketendossier.

Meer informatie

Zie ook Enterprise content management

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers