Relatie met externe partijen

Laatst bijgewerkt op 1500 dagen geleden door Marcel Ziemerink

De relatie met andere partijen bepaalt mede de speelruimte die u hebt in de verandering. Daarmee is het een belangrijke omstandigheid. Het kan daarbij gaan om gezamenlijke dienstverlening en ketensamenwerking, maar ook om uitbestedingsrelaties.

Bij het ontwerpen van een front-office architectuur is het belangrijk al vroeg in het traject een goed overzicht van al die externe relaties te hebben. Inventariseer daarom welke organisaties er allemaal betrokken zijn bij de dienstverlening en wat de aard van die relatie is. Belangrijke relaties hierbij zijn:

  • Ketenpartners: gezamenlijke dienstverlening met een of meer andere organisaties. Coördinatie en overdrachten in de keten zijn hierin bijzondere aandachtspunten.
  • Onderaannemers: partijen die in onze opdracht een deel van de dienstverlening uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een commercieelcallcenter dat namens een overheidsinstantie de telefonische contacten verzorgt. In dit geval zijn contractuele prestatieafspraken een punt van aandacht, om zo burgers de beloofde kwaliteit van dienstverlening te leveren, een aandachtspunt.
  • 'Opdrachtgevers': hieronder verstaan we alle partijen die u verplichtingen m.b.t. de dienstverlening op kunnen leggen. Hogere overheden, contractpartners, enzovoort. Hiervoor is het belangrijk zelf goed te bewaken dat u de prestaties levert die met deze partijen zijn afgesproken, zodat u tijdig zelf in kunt grijpen indien nodig.

Natuurlijk zijn klanten ook externe partijen, maar deze zijn hier niet relevant. Het gaat hier immers om uw speelruimte in veranderingen naar die klant toe.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers