Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP)

Laatst bijgewerkt op 1505 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-Overheid (NUP) bevat afspraken over de ontwikkeling, implementatie, aansluiting, beheer en gebruik van de basisvoorzieningen op het gebied van e-Overheid. Deze afspraken liggen in lijn met het doel van het kabinet om de publieke dienstverlening te verbeteren. Uitgangspunt is dat de burger centraal staat en dat de overheid zich servicegericht opstelt. Uitgangspunt is ook dat deze verbeterslag alleen kan worden gerealiseerd door een gerichte inzet van elektronische infrastructuur.

Het NUP is ook richtinggevend voor het multichannel-management van de overheid. Het NUP zegt dat de dienstverlening op meer manieren toegankelijk moet zijn. Dat betekent: alle kanalen open. (zie de publieksversie van het NUP)

Achtergrondinformatie

Ga hier naar de website van het NUP staan over afspraken tussen de vier overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen| NUP].

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers