Mid-office

Laatst bijgewerkt op 1471 dagen geleden door Marcel Ziemerink

De term 'mid-office' wordt vaak gebruikt om een verzameling applicaties aan te duiden die een verbinding vormen tussen een front-office en een back-office. Een mid-office kan een oplossing bieden om bestaande, vaak verzuilde systemen van de back-office te koppelen met een geïntegreerde front-office.

Een mid-office bestaat vaak uit de volgende onderdelen:

  • een systeem voor procesbesturing (workflow), om de processen in de front-office te coördineren en de koppeling met back-office systemen te orkestreren;
  • een oplossing voor documentmanagement, om alle ingaande en uitgaande documenten digitaal toegankelijk te ontsluiten, zodat er een overzicht is van alle correspondentie met de klant;
  • een zakenmagazijn voor het ondersteunen van zaakgericht werken en het centraal administreren van lopende klantzaken;
  • een operational data store (gegevensmagazijn) om de gegevens uit de back-office veilig, snel en 24x7 beschikbaar te maken voor de front-office.

Soms wordt ook een oplossing voor contentmanagement, het centraal beheren van alle content (brieven, folders, teksten op de website, enz.) tot de mid-office gerekend.

Aangezien mid-office oplossingen veelvuldig gebruikt worden is het geïdentificeerd als kanaalpatroon Mid-office

Omdat een mid-office feitelijk niet één product is maar een verzameling oplossingen, is het belangrijk bij de inrichting ervan te voorkomen dat die deeloplossingen te sterk geïntegreerd zijn. Als we bijvoorbeeld na verloop van tijd een van de applicaties willen vervangen of uitfaseren, moet dat zonder veel moeite gerealiseerd kunnen worden.

De mid-office als apart ontwerpentiteit is waarschijnlijk een tijdelijke leven beschoren. De mid-office en back-office zullen bij achtereenvolgende evoluties samen overgaan in een service-georiënteerde architectuur. Zie hierover ook het artikel De Mid-office Ontrafeld.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers