Service (architectuur)

Laatst bijgewerkt op 1501 dagen geleden door Marcel Ziemerink

De onderdelen van een architectuur moeten onderling samenhangen. Hierbij speelt het architectuurbegrip service (dienst) als verbindende factor een belangrijke rol. Een service is een concrete bijdrage die wordt geleverd aan de omgeving, met een duidelijke toegevoegde waarde voor die omgeving. Dat kan bijvoorbeeld een dienst aan de klant zijn, een applicatieservice voor het verwerken van een vergunningsaanvraag of een infrastructuurservice die toegang geeft tot een database. Services worden onafhankelijk van de implementatie of van het kanaal beschreven; dezelfde service kan vaak op verschillende manieren worden gerealiseerd en langs diverse kanalen worden geleverd.

Het denken in services neemt de laatste jaren sterk toe. Dit gebeurt vooral onder invloed van de zogenaamde Service-Oriented Architecture (SOA) beweging in de softwareontwikkeling. Services bieden echter een veel bredere denkwijze dan alleen een technische oplossing voor het koppelen van applicaties met webservices. Het gaat om het consequent scheiden van de geboden dienst en de achterliggende implementatie. Of het nu gaat om een bedrijfsproces, een applicatie of een stuk infrastructuur is. Door het scheiden kunt u het 'wat' eerst ontwerpen voordat we zich over het 'hoe' moet bekommeren. De functionele eisen en wensen laten zich daarmee goed uitdrukken in termen van de geboden services, zonder dat uw blik al te vroeg in het ontwerpproces wordt vertroebeld door de technische realisatie. Aan een service wordt vaak een service-level agreement (SLA) verbonden, waarin de leverende en afnemende partij de wederzijdse verplichtingen vastleggen.

Door de scheiding tussen dienst en implementatie wordt het ook veel makkelijker om die implementatie aan te passen zonder de dienst en zijn gebruikers te beïnvloeden. Wijzigingen hebben daarmee een beperktere impact, wat de flexibiliteit van de organisatie en techniek vergroot. Verder kunt u diensten als losstaande eenheden ook uit de omgeving betrekken of aan die omgeving leveren. Zo zullen veel voorzieningen uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), zoals de basisregistraties, als dienst worden aangeboden.

Het service-begrip staat ook centraal in de ArchiMate-modelleertechniek waarmee we architecturen kunnen beschrijven.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers