Beleid en richtlijnen voor multichannel-management

Laatst bijgewerkt op 1471 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Organisaties in het publieke domein zijn natuurlijk gebonden aan beleidsuitspraken en toepasselijke wetgeving. Maar voor multichannel-management is er geen wet. Wat niet betekent dat er geen relevante ambities, uitgangspunten en richtlijnen zijn waar een overheidsorganisatie op af kan gaan. Voor multichannel-management zijn er een aantal relevante zaken:

  • Het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), dat een aantal basisvoorzieningen en afspraken van de e-overheid benoemt. Het NUP is op dit moment zeer sterk richtinggevend voor de e-Overheid en de dienstverlening. Het NUP geeft aan dat er wordt gewerkt aan één multichannel loket waar burgers en bedrijven met nagenoeg al hun vragen aan de overheid terecht kunnen: Antwoord©. Gemeenten worden hiervoor de eerste ingang.
  • De visie van het programma Antwoord(c) en de consequenties hiervan zoals benoemd in 5P.
  • De Routeplanner e-Gemeente waarin een aantal ontwikkelingen in de elektronische overheid specifiek voor gemeenten worden beschreven.
  • De verschillende referentiearchitecturen van de overheid, voor zover deze de status van beleid gekregen hebben, zoals de NORA(algemeen), GEMMA (gemeenten) en MARIJ (Rijksoverheid).
  • Technische eisen zoals het verplicht gebruik van open standaarden en de webrichtlijnen.
  • De BurgerServiceCode, die richtlijnen geeft over een burgergerichte overheid.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers