Behoud van eigen identiteit

Laatst bijgewerkt op 1507 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Organisatie-identiteit geeft antwoord op de vraag waar de mensen in een organisatie voor staan. Het zijn opvattingen, normen, waarden, enzovoort, die voor iedereen in de organisatie:

  • een centrale plek innemen
  • de tand des tijds doorstaan
  • onderscheidend zijn ten aanzien van andere organisaties.

(Gebaseerd op Albert en Whetten, die in 1985 belangrijke grondleggers waren van dit thema.)

Dit kunnen bijvoorbeeld opvattingen zijn over hoe hoog de kwaliteit van uw werk moet zijn, of hoe u klanten te woord moet staan. Bij de overheid zijn het takenpakket, de taakopvatting, de doelgroep en de organisatiedoelen sterk bepalend voor de identiteit. Wat doen we, hoe doen we het, voor wie doen we het en onder welke voorwaarden? Organisatie-identiteit is daarmee dus bepalend voor de organisatiecultuur waarin het antwoord op dit soort vragen tot uitdrukking komt. Een goede organisatiecultuur is belangrijk. Immers, als mensen zich prettig voelen bij een organisatiecultuur, is het begrijpelijk dat ze die proberen te verdedigen.

Organisatie-identiteit is ook medebepalend voor het imago, het beeld dat de buitenwereld heeft van uw organisatie. Het kost jaren om een goed imago op te bouwen. Een goed imago is van groot belang, ook voor overheidsorganisaties. Bij een goed imago zullen grote groepen burgers eerder geneigd zijn met u mee te werken dan wanneer u een slecht imago heeft. Ze zullen meer begrip tonen voor de wijze waarop u uw taken uitvoert. Ook als u eens een foutje maakt.

Behoud van de eigen organisatie-identiteit speelt binnen de overheid een steeds grotere rol. Dat heeft te maken met de toenemende samenwerking tussen overheden. Deze begint steeds meer vorm te krijgen. Enerzijds om te voorkomen dat burgers van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Anderzijds om de totale overheid efficiënter te laten werken. Dat kan door bijvoorbeeld taken over te hevelen naar andere organisaties. Bij dat soort taakverschuivingen spelen onmiddellijk de bekende vragen op. Wat gaan we (niet meer) doen? Hoe gaan we het (niet meer) doen? Voor wie gaan we het (niet meer) doen we het en onder welke voorwaarden? Daarmee zijn we weer terug bij de identiteitsvraag. Deze vraag speelt of speelde in verschillende trajecten. Denk aan Samenwerking UWV Belastingdienst (SUB) waarbij de Belastingdienst het werk rond de premie-inning van UWV overnam. Een ander voorbeeld is Antwoord©, waar gemeenten het eerste aanspreekpunt vormen voor vragen van burgers over de overheid.

Achtergrondinformatie

Het spreekt voor zich dat de totstandkoming van de samenwerking niet altijd even gemakkelijk gaat. Onder meer door de identiteitsvraag. Als u meer wilt weten over de problematiek rondom samenwerkende overheden, lees dan eens het rapport  Kink in de KetenKink in de Keten  van Toon van Dijk, of bezoek een Spaansche Hof Sessie van GBO.Overheid en de Universiteit Twente.

Tot slot, er is al jarenlang een uitvoerige wetenschappelijke discussie gaande over het verschil tussen organisatie-identiteit en organisatiecultuur. Het gaat voor nu te ver gaan om op die discussie in te gaan. Wij hebben er uit praktische overwegingen voor gekozen om organisatiecultuur te zien als een van de uitingsvormen van identiteit.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers