Open standaarden

Laatst bijgewerkt op 1503 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Open standaarden zijn vrij toegankelijke afspraken over het koppelen van systemen en processen. Veel van die afspraken gaan over het dataformaat waarin gegevens worden uitgewisseld. Om te helpen bepalen in hoeverre een standaard open is, is een Leidraad beoordeling standaarden van internationale organisaties beschikbaar.

De overheid bestaat uit veel organisaties zijn. Tussen al die organisaties vinden enorm veel gegevensuitwisselingen plaats. Om dat allemaal goed te laten verlopen, zijn heel veel uitwisselingsafspraken nodig. Om het beheer van al die verschillende afspraken te vereenvoudigen probeert de overheid generieke afspraken te maken over de te hanteren uitwisselingsafspraken. Dit heeft geleid tot eenlijst met open standaarden, gepubliceerd door het College en Forum Standaardisatie, die gebruikt moeten worden door overheidsorganisaties. Uitgangspunt is dat overheidorganisaties alleen kunnen afwijken van de standaarden op de lijst als zij daarvoor goede redenen hebben (het zogenaamde "comply-or-explain" principe).

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers