Basisregistraties

Laatst bijgewerkt op 1507 dagen geleden door Marcel Ziemerink

De basisregistraties zijn landelijke voorzieningen voor specifieke gegevens. Het gebruik van de basisregistraties is of wordt binnen de overheid verplicht gesteld. Op dit moment zijn de volgende tien basisregistraties voorzien:

 • De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) met gegevens over alle ingezetenen.
 • Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met alle bedrijven en instellingen.
 • De Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG).
 • De Basisregistraties Kadaster en Topografie met alle percelen, de kadastrale kaart waarop perceelsgrenzen staan en topografische kaarten.
 • De Basisregistratie Voertuigen (Kentekenregister RDW)
 • De Basisregistratie Inkomen (BRI).
 • De Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen (BLAU).
 • De Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Er zijn drie kandidaat-registraties:

 • Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI)
 • Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)
 • Basisregistratie Ondergrond Nederland (BRON)

Tips

Basisregistraties bieden een aantal voordelen:

 • Als organisaties gebruik maken van basisregistraties hoeven ze zelf minder gegevens te administreren en beheren.
 • Bovendien hebben alle organisaties de beschikking over dezelfde gegevens. Het veranderen van een gegeven, bijvoorbeeld een adres van een burger, hoeft immers maar op 1 plaats te gebeuren (in dit geval de GBA basisregistratie), waarna alle aangesloten organisaties gebruik kunnen maken van dit gegeven.

Er kunnen ook nadelen zitten aan het gebruik van basisregistraties:

 • Indien de kwaliteit van de gegevens onvoldoende is (dat wil zeggen dat het aantal 'onjuiste' gegevens onacceptabel groot is), heeft dat gevolgen voor de organisatie die gebruik maakt van de gegevens. Een manier om de kwaliteit te verhogen is door een inkijkvoorziening en een terugmeldvoorziening te realiseren. Met een inkijkvoorziening kunnen burgers hun de gegevens inzien die over henzelf bekend zijn. Met een terugmeldvoorziening kunnen burgers melden wanneer ze vinden dat er onjuistheden in zitten. Voor organisaties die gebruik maken van de basisregistraties is er al een Terugmeldfaciliteit (TMF) gerealiseerd.
 • De toegankelijkheid van de basisregistratie moet gewaarborgd blijven. Want als de basisregistratie 'uit de lucht' is, heeft dit gevolgen voor de diensten van de organisaties die afhankelijk zijn van de gegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over de beschikbare en geplande basisregistraties, zie het Stelsel van Basisregistraties.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers