Procescoördinatie

Laatst bijgewerkt op 1500 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Een belangrijk aspect van ketensamenwerking is de coördinatie, koppeling of integratie van de bedrijfsprocessen. Hiervoor bestaan verschillende besturingsmodellen, zoals bijvoorbeeld beschreven in het rapport Regie van samenwerkende dienstverleners uit het B-dossier-project of in de NORA. Drie hoofdvarianten zijn:

  • De eerste partij in de keten, daar waar een burger 'binnenkomt', neemt de verantwoordelijkheid op zich (de 'hoofdaannemer') en stuurt de andere partijen aan (de 'onderaannemers').
  • Het estafettemodel, waarin de verantwoordelijkheid telkens aan de volgende partij in de keten wordt overgedragen.
  • Eén aparte partij die verantwoordelijk is voor de regie van de samenwerkende partijen in de keten, bijvoorbeeld een intermediair.

Rollen

Het aanwijzen van rollen en verantwoordelijkheden is een belangrijk onderdeel van het inrichten van de coördinatie of orkestratie. De term orkestratie wordt gebruikt om de situatie te beschrijven waarin een centrale entiteit een aantal functies (of rollen) vervult om een afdelings- of organisatieoverstijgend proces goed op te zetten en te regisseren.

Door orkestratie verschuift de regietaak van burgers of bedrijven naar de overheid. Op deze manier worden de transactiekosten verlaagd en daarmee ook de administratieve lasten. Dit moet de lasten voor de burger van de fragmentatie van onderliggende afdelingen en organisaties en hun autonomie wegnemen. Dit sluit nauw aan bij de één loket gedachte. Een gedachte die steeds belangrijker wordt in de overheid.

Organisatieoverstijgende procescoördinatie

Diverse nieuwe wetten zijn expliciet aangenomen met als doel de coördinatie in de (semi-)overheidsdienstverlening te verbeteren, zoals:

Het gaat niet alleen om het coördineren van de dienstverlening. Er zullen waar nodig en toegestaan ook klantgegevens tussen de partijen in de keten moeten worden gedeeld. Voor het uitwisselen van gegevens tussen ketenpartners zien we twee hoofdmodellen:

Meer informatie

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers