Bedrijfsfuncties en -processen

Laatst bijgewerkt op 1480 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Een bedrijfsfunctie is een taakgebied waaraan de organisatie structureel aandacht wil besteden (= energie in wil stoppen, structureel middelen voor wil inzetten) om zijn organisatiedoelen te realiseren. Een bedrijfsfunctie geeft een groepering van het interne gedrag van de organisatie op basis van een bepaald criterium, bijvoorbeeld plaats (dezelfde afdeling), communicatie, benodigde competenties, gedeelde bronnen of gedeelde kennis.

Een bedrijfsproces bestaat uit een aantal activiteiten of deelprocessen die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd. Het doel van het bedrijfsproces is om een of meer producten of diensten te produceren. Een bedrijfsproces kan bestaan uit deelprocessen of activiteiten. Een bedrijfsproces wordt getriggerd (opgestart) door één of meerdere business events (gebeurtenissen) of andere bedrijfsprocessen.

Elke activiteit in een bedrijfsproces maakt onderdeel uit, of hoort bij, een bedrijfsfunctie. Met andere woorden, een proces rijgt een keten van activiteiten aan elkaar, die elk bij bedrijfsfuncties horen. Overigens is het niet zo dat één proces slechts bij één bedrijfsfunctie hoort. Een bedrijfsfunctie omvat vrijwel altijd meerdere activiteiten en processtappen. Bovendien, een proces zal vaak door meerdere bedrijfsfuncties worden gerealiseerd.

In de front-office architectuur besteedt u specifiek aandacht aan de volgende zaken:

de klantprocessen

welke processen we in de front-office of back-office beleggen

de aansluiting tussen front-office en back-office

de coördinatie van processen met ketenpartners

Voor een overzicht van gemeentelijke proces- en informatiearchitecturen, zie ook de GEMMA.

Modelleren

EGEM (nu opgegaan in KING) beschrijft gemeentearchitecturen door middel van informatiemodellen en procesmodellen. Een voorbeeld van een generiek dienstverleningsmodel afkomstig van EGEM is hieronder weergegeven.

700px-EGEM-generiek_model_dienstverlening.GIF

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers