Analyseproces

Laatst bijgewerkt op 1480 dagen geleden door Marcel Ziemerink

De figuur schetst de aanpak van de data-analyse, ook wel het analyseproces genoemd: Analyseproces.gif

 1. Op basis van vragen van de opdrachtgever wordt bepaald:
  1. welke analyses nodig zijn;
  2. en welke data daarvoor nodig zijn.
 2. Analyse en benodigde data moeten worden afgestemd op de manier waarop de dienstverlening is ingericht en kanalen worden ingezet. De analyse is afhankelijk van de organisatorische inrichting van de dienstverlening, bijvoorbeeld op welke manier data wordt vastgelegd in systemen.
 3. Daarna vindt de daadwerkelijke dataverzameling plaats en wordt de analyse voorbereid.
 4. De bevindingen worden teruggekoppeld naar de opdrachtgever, inclusief interpretatie van de resultaten en aanbevelingen.
 5. Soms is het nodig om de onderzoeksvragen aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer binnen de context van de huidige dienstverlening en kanaalinrichting de benodigde analyse en data niet kan worden geleverd.

Onderdelen

 • Definiëren onderzoeksvragen: De focus van de analyse wordt vastgesteld naar aanleiding van de initiële (onderzoeks)-vragen van de opdrachtgever. Een analyse kan uiteraard meerdere onderzoeksvragen omvatten. De benodigde data is afhankelijk van de onderzoeksvraag. Om de vraag van wie (welke doelgroepen) maken gebruik van onze elektronische diensten te beantwoorden zijn bijvoorbeeld data nodig over klantkenmerken en de afname van de elektronische diensten naar klant (of doelgroep). De analyse bevat dan een overzicht van de verschillende klantkenmerken en een verdeling van doelgroepen naar diensten kunnen geven. Er wordt zo inzicht verkregen in soorten klanten. Daarop kan bijvoorbeeld communicatie en de interface van de elektronische dienstverlening beter worden afgestemd.
 • Benodigde data: In hoofdlijnen wordt er een onderscheid gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve data. Kort door de bocht geformuleerd zijn kwantitatieve data data die in getallen kan worden weergegeven. En waar vervolgens mee gerekend kan worden. Kwantitatieve data worden vaak verzameld via een enquête met ‘gesloten’ vragen. Kwalitatieve data zijn meer verhalend en kunnen niet direct in getallen worden weergegeven. Dergelijke data geven veel inzicht in achtergronden en wordt typisch via interviews verzameld. Daarnaast kunnen kwantitatieve data ook verschillen op basis van de manier waarop ze gemeten worden. Ze kunnen betrekking hebben op:
  • classificatie (bijvoorbeeld geslacht en opleiding), antwoordcategorieën (zoals kanaalvoorkeur),
  • getallen (bijvoorbeeld een rapportcijfer)
  • waardering (bijvoorbeeld een 5-punt schaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens)
  • en rangorde (zoals top 3 favoriete diensten).
 • Analysemethoden en modellen: De gebruikte methode om de data te analyseren is in sterke mate afhankelijk van het type data dat is verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld makkelijker geavanceerdere statistische analysetechnieken gebruiken om getallen en waarderingen te analyseren. Als u alleen maar classificaties weet, zult u het eerder moeten doen met eenvoudigere analyses zoals frequenties.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers