Aandachtspunten technologiearchitectuur

Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Het opstellen van een technologiearchitectuur is geen willekeur. Het er om goed onderbouwde keuzes voor realisatietechnologieën te maken. Let u daarbij op de volgende aandachtspunten:

Omgevingseisen: Een systeem functioneert altijd in een omgeving. U moet dus rekening te houden met deze omgeving. Welke informatie moet het systeem uitwisselen met zijn omgeving (bijvoorbeeld andere systemen), wat is de vorm waarin die informatie overgedragen moet worden en wat is de frequentie van die informatie? Uiteindelijk zal een technologie gekozen moet worden die tegemoet komt aan de wensen van de omgeving. Denk aan de bouwwereld: een wolkenkrabber die in een gebied met aardbevingen wordt gebouwd, zal op een andere in elkaar moeten zitten dan een wolkenkrabber in aardbevingsvrij gebied.

Technologie-eigenschappen: Elke technologie heeft bepaalde eigenschappen die zullen moeten passen bij het te realiseren systeem. Net zoals er verschillende betonwapeningen zijn met verschillende sterkte-eigenschappen, zo bestaan er verschillende realisatietechnologieën met verschillende eigenschappen. Een veelvoorkomende lijst van eigenschappen in de systeemtechnologie zijn de zogenaamde ‘-ilities’. Dit zijn non-functionele eigenschappen zoals betrouwbaarheid (‘reliability’), uitbreidbaarheid (‘extensibility’), veiligheid (‘safety’), etc.

Gebruikersvoorwaarden: In de software wereld zijn er verschillende licentiemodellen ontwikkeld waarin het gebruik van softwaretechnologie wordt geregeld. Afhankelijk van de toepassing kan een licentiemodel, en daarmee de softwaretechnologie zelf, meer of minder geschikt zijn voor het ontwikkelen van een systeem. Zo heeft de Nederlandse overheid een voorkeur uitgesproken voor zogenaamde ‘open software’ (Engels: ‘open source’). Hierbij krijgt de gebruiker naast onbeperkt gebruiksrecht ook het recht om de broncode in te zien.

Onderhouds- en beheersvoorwaarden: Een systeem dat gebouwd wordt, moet uiteindelijk ook worden onderhouden en beheerd, bijvoorbeeld door een beheerorganisatie. Een beheerorganisatie stelt vaak eisen aan technologieën die ondersteund worden. Daarmee stelt de beheerorganisatie dus ook eisen aan de mogelijke realisatietechnologieën.

Evolutiepaden: Iedere technologie heeft een levenscyclus. Ze ontstaan, worden gebruikt, aangepast, en soms overbodig gemaakt door nieuwe technologieën. Let goed op de fase waarin een realisatietechnologie zich bevindt. Wat is de kans dat de technologie in de toekomst niet meer beschikbaar is? Hoe gaat het systeem zich verder ontwikkelen? Kan de technologie meegaan met die ontwikkeling? In dit kader zijn technologieroadmaps een nuttige bron van informatie.

Afhankelijkheden: De keuze voor een bepaalde technologie kan andere keuzen inperken. Een bekend voorbeeld hiervan is vendor lock-in, waarbij een technologiekeuze verbonden is met een bepaald bedrijf of organisatie. Door de keuze voor deze technologie te maken wordt de vrijheid om te onderhandelen met verschillende leveranciers ingeperkt. Het is wenselijk om vendor lock-in te vermijden omdat onderhandelingen over bijvoorbeeld prijs dan onnodig onder druk komen te staan. Een tegenhanger van vendor lock-in is de trend om gebruik te maken van open standaarden. Dit zijn standaarden die publiek beschikbaar zijn en die door veel partijen gehanteerd kunnen worden.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers