Antwoord©

Laatst bijgewerkt op 1480 dagen geleden door Marcel Ziemerink

In 2015 kunnen burgers, bedrijven en instellingen voor nagenoeg alle overheidsvragen, producten en diensten bij hun gemeente terecht. Daarmee kan de weg naar de overheid snel en gemakkelijk worden gevonden. Dat is de visie die in 2005 is verwoord door de commissie Jorritsma en is uitgewerkt in het concept Antwoord©. De afgelopen twee jaar is deze visie omarmd door het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Manifestgroep (de gezamenlijke uitvoeringsinstellingen). In deze visie is het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) een herkenbare ingang voor de hele overheid. In het KCC worden vragen beantwoord, aanvragen in gang gezet en vragen overgedragen aan een 2e lijn of doorverwezen naar de verantwoorde-lijke overheidsorganisatie. Als burgers al contact hebben met een overheidsorganisatie kunnen ze vanzelfsprekend direct contact opnemen met die organisatie. Wat deze toekomstvisie van gemeenten vraagt, is beschreven in de publicatie Gemeente heeft Antwoord© (2007). Deze publicatie is enthousiast ontvangen in gemeenten. Veel gemeenten werken met de bouwstenen en ontwikkelfasen die in deze publicatie zijn 9 beschreven. Nu de visie breed bekend is, ontstaan er nieuwe vragen. Bij gemeenten bestaan vooral veel praktische vragen zoals: hoe richten we een KCC voor de gemeente en straks de totale overheid in? Wat betekent dit voor de samenwerking tussen KCC, vakafdeling en andere overheden? Wat betekent dit voor de ICT-infrastructuur en wat betekent dit voor de benodigde capaciteiten van de medewerkers? Ook andere overheidsorganisaties hebben veel vragen. Wat betekent het dat straks burgers al hun vragen aan de overheid aan de gemeente kunnen stellen? Hoe kunnen we nu al bijdragen aan het realiseren van Antwoord©-ambities? En ten slotte de leveranciers van producten en diensten. Ook zij vragen zich af wat Antwoord© betekent voor bijvoorbeeld hun KCC-applicatie of hun advies- en opleidingenaanbod.

 

In de publicatie Antwoord© 2: Antwoord op de meest gestelde vragen en handreikingen voor de aanpak, wordt ook aandacht besteed aan kanaalsturing.

In de bijlage Antwoord© 2 wordt dit toegelicht.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers