Actueel blijven en leren

Laatst bijgewerkt op 1480 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Om uw migratiepad en bestemmingsplan actueel te houden, is het verstandig om dit bijvoorbeeld jaarlijks te herijken. Enerzijds wilt u leren van de praktijkervaringen in de migratie, zoals bijvoorbeeld ook beschreven in het onderdeel Vergelijking resultaat met ontwerp van het ontwikkelproces. Daarnaast wilt u zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden in de eigen organisatie en in de buitenwereld. Het kan daarbij onder meer gaan om:

  • Klantwensen en -gedrag
  • Wet- en regelgeving
  • Ontwikkelingen bij partners
  • Technologische ontwikkelingen
  • Veranderende organisatiedoelen

Verder wordt de organisatie zelf in de loop van de tijd meer 'volwassen' (zie ook de Fasen van Antwoord© en de Plateaus van EGEM i-teams). Die groeiende volwassenheid kunt u benutten bij volgende stappen in de organisatieontwikkeling: doelen die eerst onhaalbaar leken, kunnen nu toch binnen bereik komen.

Tot slot wilt u de architecturen die u eerder heeft ontworpen en gerealiseerd actueel houden, zodat ze de basis kunnen zijn voor nieuwe veranderingen. Een actuele architectuur is een uitstekend middel om de effecten van veranderingen in te schatten. Dit is van grote waarde voor managers en bestuurders die bijvoorbeeld nieuwe wetgeving moeten doorvoeren. De ervaring leert dat veel organisaties hun architecturen niet actief onderhouden en bij een volgend verandertraject daardoor weer op nul moeten beginnen. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor dit architectuuronderhoud expliciet in de architectuurorganisatie wordt gelegd.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers