Realisatie

Laatst bijgewerkt op 1500 dagen geleden door Marcel Ziemerink

De realisatie van de geplande verandering valt uiteen in een organisatorisch deel en een technisch deel. Beide vragen elk hun eigen aanpak en competenties.

Organisatie

Bij de organisatorische verandering is de gekozen veranderaanpak van groot belang. Wilt u ergens een nieuw werkproces invoeren of een complete cultuurverandering realiseren? Verschillende stijlen van verandermanagement kunnen hiervoor houvast bieden. Sommige gaan uit van de menskant, andere zien veranderen als organisch proces of benadrukken juist de planning en organisatie van de verandering.

Techniek

Bij de technische verandering is vrijwel altijd sprake van een van tevoren uitgedachte, geplande verandering. De onderstaande vier onderdelen komen vrijwel altijd terug:

Deze onderdelen hoeven niet in een 'waterval' achter elkaar plaats te vinden. Soms is het verstandig in verschillende stappen steeds een stukje te bouwen, testen en in gebruik te nemen, voordat het volgende onderdeel van de technische verandering aan bod komt. Dat laatste wordt ook wel iteratieve ontwikkeling genoemd. Het verschil met de 'waterval' georiënteerde ontwikkelingswijze is dat de opeenvolgende stappen in een iteratief ontwikkeltraject kleiner zijn. Daardoor wordt het risico geminimaliseerd dat de processen en de systemen uit elkaar groeien. Bij een iteratieve ontwikkelwijze zijn er dus meer, maar kleinere, stapjes dan bij een waterval georiënteerde ontwikkelwijze.

500px-Waterval-iteratief.GIF

Uiteraard is een goede afstemming met de organisatorische verandering van groot belang. Een nieuw systeem invoeren zonder dat de processen zijn aangepast, de medewerkers getraind, de verantwoordelijkheden belegd e.d. is natuurlijk niet mogelijk.

Planning en aansturing

De besturing van een veranderingstraject kunnen we op verschillende manieren organiseren. Bij technische veranderingen wordt bijna altijd gekozen voor een projectmatige aanpak, waarin een projectmanager verantwoordelijk is voor een in tijd en budget afgebakende verandering. Een cultuurverandering zal echter veel vaker een procesmatig karakter hebben, waarbij het lijnmanagement verantwoordelijk is.

Veel organisaties hebben verder te maken met meerdere veranderingen tegelijk. En projectmanager overziet alleen de scope van zijn eigen project. Daarom zal er elders in de organisatie, bij voorkeur in de lijn, een overzicht over de gehele portfolio van veranderingenmoeten zijn. Dot overzicht moet er voor zorgen dat verandertrajecten elkaar op een goede manier aanvullen (of in elk geval niet hinderen). Ook die verantwoordelijkheid moet expliciet bij iets of iemand in de organisatie worden neergelegd.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers