Scope

Laatst bijgewerkt op 1475 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Bij elk verandertraject is het van groot belang vooraf de scope vast te leggen: wat verandert er wel en wat verandert er niet? Uiteraard is de precieze scope afhankelijk van de gestelde doelen en randvoorwaarden en daarvoor zijn dan ook geen algemene richtlijnen te geven. Wel is het echter belangrijk dat we hier helder over zijn.

'Scope creep', het geleidelijk steeds groter worden van de beoogde verandering, is een bekend probleem. De kosten en doorlooptijd kunnen hierdoor uit de hand lopen. Goed project- en programmamanagement is nodig om hier grip op te houden. Er zijn ook mensen die betogen dat scope creep juist een teken is dat gebruikers alleen geleidelijk (kunnen) ontdekken wat ze eigenlijk echt nodig hebben. Rigide vasthouden aan een initiële scope ondanks veranderde inzichten is natuurlijk geen goed idee. Het aanpassen van de scope van een verandering moet echter een weloverwogen beslissing zijn en geen sluipend proces. Iteratief werken is vaak verstandig; vandaar ook de cyclische opbouw van onze kanaalontwerp.

Ook vanuit veranderkundig perspectief is het belangrijk om in de organisatie vooraf helder te zijn over de omvang en grenzen van de verandering. Zo weten de medewerkers waar zij aan toe zijn, kunnen zij zich op de verandering voorbereiden en vermijden we onnodige onrust.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers