Plateaus van EGEM i-teams

Laatst bijgewerkt op 1472 dagen geleden door Marcel Ziemerink

EGEM i-teams heeft een aantal plateaus beschreven in de ontwikkeling van de (gemeentelijke) organisatie (overigens is de aanpak ook voor andere overheidsorganisaties potentieel waardevol).

In de aanpak van EGEM i-teams worden vijf plateaus onderscheiden, die je ook zou kunnen zien als niveaus van volwassenheid van de organisatie (EGEM i-teams, "Ontwikkel tot een zelfbewuste gemeente – Verkenning organisatieontwikkeling met de Plateauaanpak", versie 1.0 december 2008):

500px-EGEM-plateaus.GIF
  • Plateau 1: Activiteitgericht werken vanuit de eigen functie

De organisatie heeft een ad hoc karakter en legt de nadruk op de activiteiten van de afzonderlijke functies binnen de organisatie, zonder te letten op samenhang. De kwaliteiten van de organisatie zijn daadkracht en slagkracht.

  • Plateau 2: Proceduregericht werken vanuit de eigen afdeling

De organisatie voorziet in orde en efficiëntie en legt de nadruk op de routinematige procedures en processen binnen de afdelingen. Hier heeft de organisatie het primaire proces in de vingers en voert dit zo efficiënt mogelijk uit. De kwaliteiten van de organisatie zijn efficiëntie en routinematig werken.

  • Plateau 3: Doelgericht werken binnen de hele organisatie

De organisatie kenmerkt zich door een externe focus en legt de nadruk op integrale doelstellingen op organisatieniveau voorbij de verkokering. De klant staat hier centraal vanuit een integrale werkwijze. De kwaliteiten van de organisatie zijn effectiviteit, flexibiliteit en vindingrijkheid.

  • Plateau 4: Mensgericht werken binnen de gehele maatschappelijke keten

De organisatie stelt de competenties van de mens centraal en legt de nadruk op samenwerking binnen de eigen organisatie, met de partners in de keten en direct met de burgers. De kwaliteiten van de organisatie zijn teamwerken en maatwerk.

  • Plateau 5: Samenlevingsgericht werken vanuit het perspectief van één samenleving

De organisatie biedt een natuurlijk ontwerp waarbij de scheidslijn tussen de samenleving en de interne organisatie volledig wegvalt en alle eerdere plateaus bewust in onderlinge samenhang worden ingezet om de samenleving optimaal te dienen. De kwaliteiten van dit plateau zijn integraal denken en werken.

In de plateaus zien we enerzijds een groeiende groep betrokkenen, van de individuele medewerker tot de hele samenleving, en anderzijds een steeds bredere scope van het doel dat wordt nagestreefd, van het optimaal uitvoeren van één activiteit tot het optimaal dienen van de hele samenleving. Samen bepalen deze de ontwikkelingsgraad van de organisatie.

Een dergelijke plateauaanpak biedt ons een goede context voor het ontwikkelen van de juiste architecturen en het realiseren van de bijbehorende processen en systemen. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld nog sterk in een procedure- en afdelingsgerichte fase zit, is het realiseren van een integrale dienstverleningsarchitectuur op ketenniveau te ambitieus. Er zal dan eerst of tegelijkertijd moeten worden gewerkt aan de ontwikkelingsgraad van de organisatie om een dergelijke verandering kans van slagen te geven.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers