Architectuurvisie

Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Voordat u een ontwerp van de architectuur gaat maken, zult u een globaal beeld moeten hebben van waar u op langere termijn naartoe wilt gaan: een architectuurvisie. Hierbij doorloopt u de volgende stappen en vragen:

  1. Wie zijn de stakeholders (belanghebbenden) bij de verandering? Welke interne en externe mensen en partijen moet u betrekken bij dit traject?
  2. Wat is het lange termijn doel dat u wilt bereiken? Uiteraard let u daarbij op uw organisatiedoelen en de gekozen kanaalconfiguratie. Een vijftal belangrijke aandachtspunten bij kanaalontwerp is verwoord in het 5P document van ICTU over geconsolideerde front-office architectuur. Verder gaat het hier onder meer om de volwassenheid van de organisatie en de ontwikkeling die we hierin voor ogen hebben, bijvoorbeeld in relatie tot de plateaus van EGEM i-teams en/of de fasen van Antwoord©. En wat is, gegeven dat lange termijn doel, de scope van het verandertraject? Gaat het bijvoorbeeld om een kleine aanpassing in een bestaand systeem, de invoering van een nieuwe dienst of een fusie met een andere organisatie?
  3. Welke architectuurprincipes hanteert u? Uitgaand van eigen organisatiespecifieke principes en vanuit externe bronnen zoals de NORA stelt u we vast wat de grenzen van uw ontwerpvrijheid zijn.
  4. Wat is het bestemmingsplan, de toekomstschets waar u naartoe wilt werken?

Ook dit is een cyclisch proces, want het bestemmingsplan zal periodiek moeten worden herijkt. Ondermeer door de input vanuit het ontwikkelproces, veranderende omstandigheden en stakeholderwensen.

Architectuurvisie.gif

Inspiratie

Bij het vaststellen van de lange-termijn architectuurvisie kunnen de overheidsreferentiearchitecturen zoals de NORA, GEMMA en MARIJ behulpzaam zijn. Verder is bijvoorbeeld in het B-dossier project een architectuur voor geïntegreerde vraaggestuurde elektronische dienstverlening ontworpen waaraan we ideeën kunnen ontlenen.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers