Kanaalpatronen

Laatst bijgewerkt op 1494 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Kanaalpatronen zijn structuren die oplossingen bieden voor vaak voorkomende ontwerpvraagstukken in multichannel-architecturen. Dergelijke architectuurpatronen zijn een manier om best practices op een overzichtelijke manier vast te leggen. De catalogus van kanaalpatronen geeft een overzicht van een dertigtal van deze patronen.

Bij het ontwerpen van een architectuur kiest u de relevante patronen aan de hand van de stappen en aspecten van het dienstverleningsproces. Tijdens dit proces is de burger op zoek naar de juiste dienst(verlener). Deze wordt door de dienstverlenergeleverd aan de burger. Daarvoor is de interne realisatie door de betrokken dienstverlener(s) noodzakelijk. Tijdens dit dienstverleningsproces spelen steeds minstens de onderstaande aspecten een rol:

  • Wie? Wie is de klant en wat is er van hem/haar bekend?
  • Wat? Welke dienst(en) neemt de klant af?
  • Waarlangs? Via welk kanaal worden de diensten afgenomen?
  • Van wie? Van welke aanbieder(s) worden die diensten afgenomen?
  • Met wie? Met wiens hulp worden de diensten afgenomen of geleverd?
  • Hoe en waarmee? Op welke wijze worden de diensten afgenomen en gerealiseerd?

Als u weet welke stappen in het dienstverleningsproces en welke aspecten in de huidige ontwerpstap worden geraakt, kunt u de relevante patronen selecteren. In Identificatie van kanaalpatronen staat een tabel met patronen, geordend naar die stappen en aspecten van het dienstverleningsproces.

Kiest u daaruit de mogelijk toepasselijke patronen. Vervolgens bekijkt u of deze voldoen aan de toepasselijke architectuurprincipes voor de huidige ontwerpstap.

Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende patronen voor het realiseren van een uniform klantbeeld: Virtueel dossier en Centrale administratie. In het eerste geval worden bestaande gegevensbronnen met elkaar verbonden; in het tweede geval wordt de informatie in één centraal systeem bij elkaar gebracht. Wanneer we bijvoorbeeld het architectuurprincipe ‘opslag bij de authentieke bron’ hanteren, komt het eerste patroon eerder in aanmerking dan het tweede.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers