Projectstartarchitectuur

Laatst bijgewerkt op 1500 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Een projectstartarchitectuur (PSA) is de vertaling van de algemene architectuurprincipes en -modellen (zoals vastgelegd in het bestemmingsplan of een deel daarvan voor het huidige plateau) naar projectspecifieke kaders en richtlijnen. De algemene architectuur wordt als het ware toegesneden op de specifieke problematiek van het project. Hierdoor geeft de PSA een heel concreet en doelgericht kader aan waarbinnen het project moet worden uitgevoerd. Het doel van de PSA is om een project een concrete, relevante en praktisch realiseerbare scope mee te geven zodat het projectresultaat past in het grotere geheel van de organisatie.

Een PSA wordt gemaakt aan het begin van het ontwikkelproces om een bepaald plateau te bereiken. De PSA wordt opgesteld in samenwerking tussen de architecten en het projectteam en in overleg met de stakeholders.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers