Samenwerken met andere overheden

Laatst bijgewerkt op 1471 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Overheden werken in toenemende mate met elkaar samen in de dienstverlening aan burgers. De visie van het programma Antwoord©, waarin de gemeente een centrale rol als front-office van 'de' overheid krijgt, is van grote invloed op de inrichting van de kanalen van overheidsinstanties. Zodra overheden kanalen met elkaar gaan delen of dienstverlening samen gaan uitvoeren, begint er een groot aantal vraagstukken te spelen rondom de volgende onderwerpen:

Voorbeeld

CWI, UWV en de gemeente hebben gezamenlijk een visie en aanpak gedefinieerd voor multichannel-management. De gemeente Apeldoorn – het Activerium – dient als proeftuin en loopt daarmee voorop in de visie op klantbediening en multichannel-management. Binnen de proeftuin Apeldoorn is fysiek al één loket ingevoerd voor de keten Werk en Inkomen waar de drie organisaties gezamenlijk de burger helpen.

De strategie van deze proeftuin is om meer klantvragen aan de voorkant in het KCC af te handelen, in overeenstemming met de strategie van Overheid heeft Antwoord (zie ook Fasen van Antwoord©). Binnen de proeftuin is men bezig een aantal life events uit te werken met onder andere als doel de knip in het werkproces lager te leggen. De verwachting is dat door deze directere afhandeling – via kanalen zoals de balie en de telefoon – de behandeltijd via deze kanalen zal stijgen.

Tips

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderwerp, zie ook:

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers