Kanaalontwerp

Laatst bijgewerkt op 1431 dagen geleden door Marcel Ziemerink

Centraal in deze aanpak voor kanaalontwerp staat de architectuur van (onderdelen van) front-offices en kanalen. Het kan daarbij gaan om organisatorische zaken, maar ook om software-applicaties en technologische infrastructuur. Essentieel is steeds de samenhang met de andere onderdelen van de organisatie, applicaties en techniek. In de mindmap van de aanpak is een overzicht van de onderdelen van de aanpak te zien.

Architectuurmethode.gif

Belangrijke input voor het kanaalontwerp zijn:

De volgende stap is het toetsen aan de architectuurvisie van de organisatie. Hoe past de beoogde ontwikkeling in waar het op langere termijn naartoe moet met de kanalen, processen, applicaties, infrastructuur, enzovoort? Wat is het bestemmingsplan waar u naartoe werkt?

De kern van de aanpak is het ontwikkelproces van multichannel-architecturen: Vanuit doelen, randvoorwaarden en visie worden de bedrijfs-applicatie- en technologiearchitectuur voor het realiseren van de gekozen kanaalconfiguratie in onderlinge samenhang ontworpen en gerealiseerd. Het kan daarbij gaan om een relatief eenvoudige verandering met beperkte gevolgen, zoals het invoeren van een nieuwe applicatie voor een enkele afdeling. Maar het kan ook gaan om een langjarig vernieuwingstraject met organisatiebrede impact voor de manier van werken. Afhankelijk van de complexiteit wordt een stapsgewijs migratiepad neergelegd, startend vanuit de huidige situatie en toewerkend naar het bestemmingsplan dat u heeft gedefinieerd als onderdeel van de architectuurvisie.

Handig

Snel aan de slag met een entprise architectuur voor multichannel-management? Diverse voorbeelden van patronen voor multichannelmanagement zijn te vinden in de Catalogus van kanaalpatronen.

 

Bronnen

Onze aanpak is geïnspireerd door en gebaseerd op verschillende bekende methoden en aanpakken. Belangrijke bronnen zijn onder meer:

  • het Kookboek Inrichten Publieke Dienstverlening van de Manifestgroep
  • De verschillende referentiearchitecturen van de overheid, zoals de NORAGEMMA en MARIJ
  • De resultaten van de projecten Kanalen in Balans en B-dossier
  • TOGAF, de architectuurmethode van The Open Group
  • de ArchiMate methode voor het beschrijven van enterprise-architecturen
  • Internationale ontwikkelingen rond e-overheidsarchitecturen, zoals het European Interoperability Framework
  • DYA van Sogeti

Voorbeeld

Zie het voorbeeld van de Buurtfeestvergunning, zoals gepresenteerd op het seminar "Op koers met het Kanaalkompas" van 2 december 2009.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers