Laatst bijgewerkt op 1480 dagen geleden door Marcel Ziemerink

De vijf inrichtingsconsequenties (5P) voor de front-office zoals beschreven in het ICTU-document 5P Geconsolideerde Front-office architectuur zijn:

  • P1: Klantvraag en geïntegreerde dienstverlening. Geïntegreerde dienstverlening wordt gestuurd vanuit de klantvraag. De klantvraag verbindt de verschillende overheden. Bovendien biedt het een referentiepunt naar een samenwerking op Europees overheidsniveau en de particuliere sector.
  • P2: De Federatie van frontoffices. De overheid is één federatie van samenwerkende overheidsorganisaties die tot doel heeft om vraaggerichte en geïntegreerde dienstverlening te bieden. Organisaties zijn en blijven verantwoordelijk voor het verbeteren van hun eigen dienstverlening, informatieproducten en procedures, maar ze delegeren delen van de uitvoering aan federatieservices, zoals klantcontactcentra voor multichannel klantcontact.
  • P3: Kwaliteit van dienstverlening. De diensten en producten van de overheid moeten modern zijn, professioneel maar ook persoonsgericht en zoveel mogelijk in één keer goed geleverd. Daarnaast gaat kwaliteit van overheidsdienstverlening over de wijze waarop de diensten worden verleend. Burgers verwachten van de overheid dat zij correct bejegend worden en dat hun privacy wordt gerespecteerd. Bburgers kunnen op basis van toegankelijke informatiediensten zelf bepalen wat relevant is, en worden geattendeerd op hun rechten en plichten. Als burgers hulp nodig hebben is maatwerk mogelijk.
  • P4: Verbinden van loketten en kanalen. Via de front-office loketten en communicatiekanalen krijgt de klant toegang tot de overheid. De algemene loketten bieden toegang tot alle diensten, terwijl specialistische loketten beperkt zijn tot specifieke diensten. Deze loketten zijn onderling met elkaar verbonden, en maken gebruik van dezelfde kerncomponenten.
  • P5: Kerninfrastructuur. De kerninfrastructuur bestaat uit gemeenschappelijke ICT voorzieningen van de e-overheid. Deze voorzieningen faciliteren de samenwerking van betrokken partijen en doen dat op basis van interoperabiliteits-standaarden.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers