Kanaalkompas's pages

 • Risicogedreven aanpak

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  In een risicogedreven aanpak krijgen de meest risicovolle onderdelen van een verandering de meeste aandacht. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om: het invoeren van complexe nieuwe technologie een sterk veranderende manier van werken die weerstand...
 • Releasemanagement

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  Releasemanagement is het onderdeel van softwareontwikkeling dat zich bezighoudt met het besturen van de levenscyclus van software. Veel systemen bestaan uit verschillende onderdelen, zoals hardware, verschillende...
 • Risicomanagement

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  In elke verandering is het belangrijk van tevoren een goede inschatting te maken van de eventuele risico's. Op grond daarvan kunnen maatregelen worden genomen om die risico's te beperken. Er kan zelfs worden besloten om de verandering niet door te...
 • Redactiewijzer

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  Spelling back-office front-office mid-office multichannel-management (niet MCM, of multichannelmanagement of multichannel management) UWV (zonder lidwoord) Stijl koers eens op zinnen van 10 woorden. Vermijd bijzinnen 'u' i.p.v....
 • SMS attenderingsservice betaling kinderbijslag

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  Grote groepen burgers kijken ieder kwartaal weer uit naar de kinderbijslag. Veel burgers bellen tegen die tijd met de AKW serviceteams (Algemene Kinderbijslagwet) van de SVB om te horen of het bedrag al is overgemaakt. De SVB is zeer stipt in zijn...
 • Participatie van de burger

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  Participatie van de burger houdt in dat deze een rol heeft in de politieke en bestuurlijke processen. Deze rol is natuurlijk al eeuwenoud. Maar met de opkomst van Web 2.0 zijn er veel meer mogelijkheden om participatie te vergroten....
 • Sturing via sociale media

  Laatst bijgewerkt op 1105 dagen geleden door Wolfgang Ebbers
  Sociale media zijn een uitstekend kanaal om verkeer naar de website te genereren, zeker via Twitter en Hyves. Overigens is bij de inzet van sociale media enige voorzichtigheid geboden. Het bedrijfsleven heeft al de nodige ervaring opgedaan. Zo...
 • Samenwerkende catalogi

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  Het project Samenwerkende catalogi koppelt productcatalogi van verschillende overheden. Zo kunnen overheidswebsites goed naar elkaar doorverwijzen en vinden burgers en bedrijven sneller de dienstverlening die zij verwachten. Zie...
 • Testen van software

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  Door middel van testen kan worden vastgesteld of een systeem of toepassing doet wat het daadwerkelijk zou moeten doen. Bij het testen van software is het te testen systeem een software toepassing. Testen is een techniek die gericht is op het vinden...
 • Tips en handreikingen

  Laatst bijgewerkt op 1498 dagen geleden door Marcel Ziemerink
  Het Kanaalkompas biedt een aantal vingerwijzingen en praktische handreikingen. Waaronder games en workshopmateriaal dat u kunt inzetten in de verandertrajecten: Quick Wins Kritieke succesfactoren Management-games en workshopmateriaal