Onze doelen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Manifestgroep

Een adequaat antwoord op je vraag, eenzelfde behandeling in vergelijkbare situaties, duidelijkheid over waar je aan toe bent. Dat is dienstverlening die je als burger of bedrijf van de overheid verwacht.

Oplossingen voor burgers en bedrijven

In het leven van een burger gebeuren dingen die gevolgen hebben voor zijn relatie met meerdere overheidsinstellingen. Een aantal uitvoeringsorganisaties heeft de handen daarom ineengeslagen. Onder de naam Manifestgroep hebben in 2003 zes organisaties het initiatief genomen om burgers en bedrijven oplossingen te bieden. Oplossingen die ervoor zorgen dat deze geen of minder last hebben van complexe regels en organisaties. Oplossingen die alleen te realiseren zijn als organisaties afzonderlijke belangen ondergeschikt maken aan het gezamenlijk doel.

Betere dienstverlening en e-overheid

De Manifestgroep heeft zich gecommitteerd aan de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid i-NUP, het vervolg op het Nationaal UitvoeringsProgramma Dientverlening en e-overheid "burger en bedrijf centraal" (NUP). Zij wil de dienstverlening aan burgers en bedrijven helpen verbeteren. Om dit te bereiken maakt de Manifestgroep onder meer gebruik van e-overheidsvoorzieningen. Voorzieningen die in het kader van het NUP ontwikkeld zijn, en met het i-NUP geïmplementeerd worden.

Verbindende kracht

Om haar doelen te bereiken zoekt de Manifestgroep verbinding met andere (overheids)partijen. Zij participeert, denkt en beslist mee, en zit daarom onder meer aan tafel bij:

  • de Programmaraad Stelsel van basisregistraties
  • de Bestuurlijke Regiegroep e-Overheid en Dienstverlening
  • de Programmaraad Logius

De Manifestgroep is daar gesprekspartner namens 'de uitvoering'. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid helpt zij mee doelstellingen vanuit de overheid vanuit belangen van burgers en bedrijven mede gestalte te geven. Denk daarbij onder meer aan de ontwikkeling van DigiD en de Berichtenbox.