Katern: Samenwerken aan één gezicht naar buiten

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Het strategisch katern 'Samenwerken aan één gezicht naar buiten' beschrijft het verhaal van samenwerking en de resultaten die daarmee zijn geboekt, waarmee de ambitie van de Manifestgroep wordt ondersteund. Resulaten die laten zien dat met samenwerking van enkelen, deels buiten de schijnwerpers van de eigen organisatie en met bescheiden middelen, iets kan worden bereikt.

voorkantkatern.gif

Van het katern verscheen ook een versie voor gebruik op tactisch niveau: 'Samenwerken aan één gezicht naar buiten - Gewoon doen!'
Samenwerken_aan_een_gezicht_naar_buiten_gewoon_doen!.pdfSamenwerken_aan_een_gezicht_naar_buiten_gewoon_doen!.pdf