DigiD

  • iedereen (publiek zichtbaar)

Authenticatiemiddel voor bedrijven

Aanvankelijk was er alleen DigiD voor burgers, inmiddels is er ook een authentiecatiemiddel voor bedrijven. De eerste versie van DigiD werd ontwikkeld op initiatief van de toenmalige Manifestgroeppartijen. DigiD wordt beheerd door Logius, de beheerorganisatie van de overheid. Het streven is erop gericht één wijze van machtigen voor burgers én bedrijven te realiseren.

digid.png