Community Voorzieningen

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De kenniscommunity Voorzieningen kijkt mee met de ontwikkeling van bouwstenen voor de elektronische overheidsdienstverlening. Het platform doet dit vanuit het perspectief van de gebruiker. De bouwstenen worden ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en eOverheid (implementatie NUP). Dit gebeurt zowel op procesniveau (prioriteit, sturing, kosten, doorlooptijd) als productniveau (functie, samenhang, kwaliteit). De kenniscommunity Voorzieningen ondersteunt daarmee de bestuurders en andere vertegenwoordigers die namens de Manifestgroep participeren in de diverse programmaraden en projecten. De community zorgt er tevens voor dat onderling kennis wordt gedeeld.

Naam

Organisatie

Functie

Remco Siegerist
Nicolet Rorije

UWV
UWV

Voorzitter
Secretaris