Community Dienstverlening

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De community Dienstverlening ondersteunt bestuurders om te komen tot adequate en samenhangende dienstverlening aan burgers en bedrijven. Ketendiensten gaat daarbij uit van de zes uitgangspunten van de breed geaccepteerde Dienstverleningsvisie:

  1. de vraag centraal
  2. snel en zeker
  3. één overheid
  4. eenmalige uitvraag van gegevens
  5. transparant en aanspreekbaar
  6. efficiënt werken

Binnen de community worden verder kennis en ervaring uitgewisseld.

NaamOrganisatieFunctie
Luc Boss SVB Voorzitter
Hans Flick UWV Secretaris