Community Bedrijfsvoering

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

De community Bedrijfsvoering houdt zich met name bezig met het delen van informatie over de bedrijfsvoering. Denk daarbij vooral aan Inkoop, Huisvesting en Facilitaire Dienst. De community Bedrijfsvoering onderhoudt contact en stemt waar mogelijk af met het project Compacte Rijksdienst.

NaamOrganisatieFunctie
Frans Slingerland UWV Voorzitter