Ambitie en uitgangspunten

 • Iedereen (publiek zichtbaar)

Wat is (tot 2020) de ambitie voor de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen? Burgers, bedrijven en instellingen mogen verwachten dat wij* onze dienstverlening volgens deze uitgangspunten organiseren:

*) De vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en de rijksoverheid, verzameld in de Bestuurlijke Regiegroep e-Overheid en Dienstverlening, op 10 juni 2010.

Uitgangspunten

 1. De vraag staat centraal
  De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal in ons handelen.
 2. Snel en zeker
  Wij zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen.
 3. Één overheid
  Wij vallen burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen onze organisaties: wij opereren als één overheid.
 4. Eenmalige uitvraag gegevens
  Wij stellen geen overbodige vragen. Wij vragen niet nogmaals naar gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen en naar informatie die binnen onze eigen organisatie beschikbaar is.
 5. Transparant en aanspreekbaar
  Wij gebruiken servicenormen en dragen deze uit.
 6. Efficiënt werken
  Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen.