10 jaar Manifestgroep

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

Op dinsdag 25 juni 2013 vierde de Manifestgroep zijn 10-jarig bestaan in de Glazen Zaal in Den Haag. Een gevarieerd programma markeerde dit tweede lustrum, dat door ongeveer 150 genodigden werd bijgewoond. De Douane Harmonieband omlijstte de middag muzikaal. Hieronder staan enkele foto’s van de bijeenkomst.

Verslag symposium 10 jaar ManifestgroepVerslag symposium 10 jaar Manifestgroep

images.jpeg Fotaalbum 10-jaar-manifestgroep